Kolon, Panel ve Kirişlere Dış Yük Tanımlanması

Emrah YILDIZ

Tanınmış Üye
Programlar:
ideCAD Statik
Sürüm:
7.xx, 8.xx
Konu:
Kolon, Panel ve Kirişlere Dış Yük Tanımlanması

1- Kolonlara Dış Yük Tanımlama
2- Kirişlere Dış Yük Tanımlama
3- Panellere Dış Yük Tanımlama
4- Elemanlara Tanımlanan Yüklerin Değiştirilmesi ve Silinmesi
5- Eklenen Yüklerin 3B Çerçeveden İncelenmesi
6- Eklenen Yüklerin Raporlardan İncelenmesi

1- Kolonlara Dış Yük Tanımlama

a) Noktasal yük tanımlama
-> Noktasal yük tanımlamak istediğiniz kolonu plan penceresinden seçin.
-> Kolon üzerinde farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüden Yük Ekle satırına gelin ve alt menüden Noktasal Yük satırını tıklayın.
-> Karşınıza Noktasal Eleman Yükleri diyalogu gelecek.
-> Değer kısmına yükün büyüklüğünü girin.
-> Uzaklık kısmına yükün kolonunuzun alt ucundan olan mesafesini girin.
-> Yükün tanımını ve yükleme durumunu girin.
-> Yük tipini, koordinat sistemini ve yönünü girin.
-> Tamam butonuna basarak diyalogdan çıkın.Değer (F): Yükün çalışan birimdeki değerini girin.
Sol uzaklık (L): Düşey elemanlarda alt uca, yatay elemanlarda sol uca göre uzaklık değerini verin.
Sağ uzaklık (R): Düşey elemanlarda üst uca, yatay elemanlarda sağ uca göre uzaklık değerini verin.
Açıklama: Tanımlayacağınız yükün açıklamasını yazın.
Yükleme durumu: Listeden tanımlayacağınız yükün geçerli olacağı yükleme durumunu seçin. Eğer sistemde yükleme durumları tanımlı değilse, program sizden tanımlamanızı isteyecektir.
Tip: Tanımlanan yük momentse moment, kuvvetse kuvvet seçeneğini işaretleyin.
Koordinat sistemi: Girilen yük değerlerinin eleman lokal eksenlerine göre mi verildiğini yoksa global eksenlere göre mi verildiğini belirtin.
Yön: Yükün hangi yönde geçerli olduğu bilgisini verin. X, Y, Z global koordinat sistemine göre, 1, 2, 3 lokal koordinat eksenini göre yükün yönünü gösterir. G ise bu yükün sabit (düşey) yük olduğunu gösterir.

b) Düzgün yayılı yük tanımlama
-> Düzgün yayılı yük tanımlamak istediğiniz kolonu plan penceresinden seçin.
-> Kolon üzerinde farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüden Yük Ekle satırına gelin ve alt menüden Düzgün Yayılı Yük satırını tıklayın.
-> Karşınıza Düzgün Yayılı Yük diyalogu gelecek.
-> Değer kısmına yükün büyüklüğünü girin.
-> Sol uzaklık ve Sağ uzaklık kutucuklarına yükün kolonunuzun alt ve üst uçlarına olan başlangıç uzaklıklarını girin.
-> Açıklama kutucuğuna yükün tanımını yazın.
-> Yükleme durumunu, koordinat sistemini ve yönünü seçin.
-> Tamam butonuna basarak diyalogdan çıkın.Değer (F): Yükün çalışan birimdeki değerini girin.
Sol uzaklık (L): Düşey elemanlarda alt uca, yatay elemanlarda sol uca göre uzaklık değerini verin.
Sağ uzaklık (R): Düşey elemanlarda üst uca, yatay elemanlarda sağ uca göre uzaklık değerini verin.
Açıklama: Tanımlayacağınız yükün açıklamasını yazın.
Yükleme durumu: Listeden tanımlayacağınız yükün geçerli olacağı yükleme durumunu seçin. Eğer sistemde yükleme durumları tanımlı değilse, program sizden tanımlamanızı isteyecektir.
Koordinat sistemi: Girilen yük değerlerinin eleman lokal eksenlerine göre mi verildiğini yoksa global eksenlere göre mi verildiğini belirtin.
Yön: Yükün hangi yönde geçerli olduğu bilgisini verin. X, Y, Z global koordinat sistemine göre, 1, 2 3 lokal koordinat eksenini göre yükün yönünü gösterir. G ise bu yükün sabit (düşey) yük olduğunu gösterir.

c) Trapez yük tanımlama
-> Trapez yük tanımlamak istediğiniz kolonu plan penceresinden seçin.
-> Kolon üzerinde farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüden Yük Ekle satırına gelin ve alt menüden Trapez Yük satırını tıklayın.
-> Karşınıza Genel Trapez Eleman Yükleri diyalogu gelecek.
-> Yük tipi kutucuğunda yükünüzün geometrisine uygun olan seçeneği işaretleyin.
-> Seçtiğiniz seçeneğe göre aktif olan kutucuklardaki yük değerlerini ve uzaklıklarını yazın.
-> Açıklama kutucuğuna yükün tanımını yazın.
-> Yükleme durumunu, koordinat sistemini ve yönünü seçin.
-> Tamam butonuna basarak diyalogdan çıkın.Değer 1, Değer 2, Değer 3, Değer 4, (V1, V2, V3, V4): Yükün çalışan birimdeki değerini girin.
Sol uzaklık 1, Sol uzaklık 2 (L1, L2 ): Düşey elemanlarda alt uca, yatay elemanlarda sol uca göre uzaklık değerlerini verin.
Sağ uzaklık 1, Sağ uzaklık 2 (R): Düşey elemanlarda üst uca, yatay elemanlarda sağ uca göre uzaklık değerlerini verin.
Açıklama: Tanımlayacağınız yükün açıklamasını yazın.
Yükleme durumu: Listeden tanımlayacağınız yükün geçerli olacağı yükleme durumunu seçin. Eğer sistemde yükleme durumları tanımlı değilse, program sizden tanımlamanızı isteyecektir.
Koordinat sistemi: Girilen yük değerlerinin eleman lokal eksenlerine göre mi verildiğini yoksa global eksenlere göre mi verildiğini belirtin.
Yön: Yükün hangi yönde geçerli olduğu bilgisini verin. X, Y, Z global koordinat sistemine göre, 1, 2, 3 lokal koordinat eksenini göre yükün yönünü gösterir. G ise bu yükün sabit (düşey) yük olduğunu gösterir.

2- Kirişlere Dış Yük Tanımlama

a) Noktasal yük tanımlama
-> Noktasal yük tanımlamak istediğiniz kirişi plan penceresinden seçin.
-> Kiriş üzerinde farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüden Yük Ekle satırına gelin ve alt menüden Noktasal Yük satırını tıklayın.
-> Karşınıza Noktasal Eleman Yükleri diyalogu gelecek.
-> Değer kısmına yükün büyüklüğünü girin.
-> Uzaklık kısmına yükünüzün kolonunuzun alt ucundan olan mesafesini girin.
-> Yükün tanımını ve yükleme durumunu girin.
-> Yük tipini, koordinat sistemini ve yönünü girin.
-> Tamam butonuna basarak diyalogdan çıkın.Değer (F): Yükün çalışan birimdeki değerini girin.
Sol uzaklık (L): Düşey elemanlarda alt uca, yatay elemanlarda sol uca göre uzaklık değerini verin.
Sağ uzaklık (R): Düşey elemanlarda üst uca, yatay elemanlarda sağ uca göre uzaklık değerini verin.
Açıklama: Tanımlayacağınız yükün açıklamasını yazın.
Yükleme durumu: Listeden tanımlayacağınız yükün geçerli olacağı yükleme durumunu seçin. Eğer sistemde yükleme durumları tanımlı değilse, program sizden tanımlamanızı isteyecektir.
Tip: Tanımlanan yük momentse moment, kuvvetse kuvvet seçeneğini işaretleyin.
Koordinat sistemi: Girilen yük değerlerinin eleman lokal eksenlerine göre mi verildiğini yoksa global eksenlere göre mi verildiğini belirtin.
Yön: Yükün hangi yönde geçerli olduğu bilgisini verin. X, Y, Z global koordinat sistemine göre, 1, 2, 3 lokal koordinat eksenini göre yükün yönünü gösterir. G ise bu yükün sabit (düşey) yük olduğunu gösterir.

b) Düzgün yayılı yük tanımlama
-> Düzgün yayılı yük tanımlamak istediğiniz kirişi plan penceresinden seçin.
-> Kiriş üzerinde farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüden Yük Ekle satırına gelin ve alt menüden Düzgün Yayılı Yük satırını tıklayın.
-> Karşınıza Düzgün Yayılı Yük diyalogu gelecek.
-> Değer kısmına yükün büyüklüğünü girin.
-> Solo uzaklık ve Sağ uzaklık kutucuklarına yükün kolonunuzun alt ve üst uçlarına olan başlangıç uzaklıklarını girin.
-> Açıklama kutucuğuna yükün tanımını yazın.
-> Yükleme durumunu, koordinat sistemini ve yönünü seçin.
-> Tamam butonuna basarak diyalogdan çıkın.Değer (F): Yükün çalışan birimdeki değerini girin.
Sol uzaklık (L): Düşey elemanlarda alt uca, yatay elemanlarda sol uca göre uzaklık değerini verin.
Sağ uzaklık (R): Düşey elemanlarda üst uca, yatay elemanlarda sağ uca göre uzaklık değerini verin.
Açıklama: Tanımlayacağınız yükün açıklamasını yazın.
Yükleme durumu: Listeden tanımlayacağınız yükün geçerli olacağı yükleme durumunu seçin. Eğer sistemde yükleme durumları tanımlı değilse, program sizden tanımlamanızı isteyecektir.
Koordinat sistemi: Girilen yük değerlerinin eleman lokal eksenlerine göre mi verildiğini yoksa global eksenlere göre mi verildiğini belirtin.
Yön: Yükün hangi yönde geçerli olduğu bilgisini verin. X, Y, Z global koordinat sistemine göre, 1, 2 3 lokal koordinat eksenini göre yükün yönünü gösterir. G ise bu yükün sabit (düşey) yük olduğunu gösterir.

c) Trapez yük tanımlama
-> Trapez yük tanımlamak istediğiniz kirişi plan penceresinden seçin.
-> Kiriş üzerinde farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüden Yük Ekle satırına gelin ve alt menüden Trapez Yük satırını tıklayın.
-> Karşınıza Genel Trapez Eleman Yükleri diyalogu gelecek.
-> Yük tipi kutucuğunda yükünüzün geometrisine uygun olan seçeneği işaretleyin.
-> Seçtiğiniz seçeneğe göre aktif olan kutucuklardaki yük değerlerini ve uzaklıklarını yazın.
-> Açıklama kutucuğuna yükün tanımını yazın.
-> Yükleme durumunu, koordinat sistemini ve yönünü seçin.
-> Tamam butonuna basarak diyalogdan çıkın.Değer 1, Değer 2, Değer 3, Değer 4, (V1, V2, V3, V4): Yükün çalışan birimdeki değerini girin.
Sol uzaklık 1, Sol uzaklık 2 (L1, L2 ): Düşey elemanlarda alt uca, yatay elemanlarda sol uca göre uzaklık değerlerini verin.
Sağ uzaklık 1, Sağ uzaklık 2 (R): Düşey elemanlarda üst uca, yatay elemanlarda sağ uca göre uzaklık değerlerini verin.
Açıklama: Tanımlayacağınız yükün açıklamasını yazın.
Yükleme durumu: Listeden tanımlayacağınız yükün geçerli olacağı yükleme durumunu seçin. Eğer sistemde yükleme durumları tanımlı değilse, program sizden tanımlamanızı isteyecektir.
Koordinat sistemi: Girilen yük değerlerinin eleman lokal eksenlerine göre mi verildiğini yoksa global eksenlere göre mi verildiğini belirtin.
Yön: Yükün hangi yönde geçerli olduğu bilgisini verin. X, Y, Z global koordinat sistemine göre, 1, 2, 3 lokal koordinat eksenini göre yükün yönünü gösterir. G ise bu yükün sabit (düşey) yük olduğunu gösterir.


3- Panellere Dış Yük Tanımlama

a) Düşey yük tanımlama
-> Panellerinizi kabuk eleman olarak modelleyin.
-> Düşey yük tanımlamak istediğiniz paneli plan penceresinden seçin.
-> Panelin üzerinde farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüden Yük Ekle satırına gelin ve alt menüden Panel Düşey Yükü satırını tıklayın.
-> Karşınıza Panel Düşey Yükü diyalogu gelecek.
-> Yük tipi kutucuğunda yükünüzün geometrisine uygun olan seçeneği işaretleyin.
-> Seçtiğiniz seçeneğe göre aktif olan kutucuklardaki yük değerlerini ve uzaklıklarını yazın.
-> Açıklama kutucuğuna yükün tanımını yazın.
-> Yükleme durumunu seçin.
-> Tamam butonuna basarak diyalogdan çıkın.Değer 1, Değer 2: Yükün çalışan birimdeki değerini girin.
Sol uzaklık (L): Eleman sol ucuna göre uzaklık değerini verin.
Sağ uzaklık (R): Eleman sağ ucuna göre uzaklık değerini verin.
Açıklama: Tanımlayacağınız yükün açıklamasını yazın.
Yükleme durumu: Listeden tanımlayacağınız yükün geçerli olacağı yükleme durumunu seçin. Eğer sistemde yükleme durumları tanımlı değilse, program sizden tanımlamanızı isteyecektir.
 

Ekli dosyalar

 • Noktasal yük.PNG
  Noktasal yük.PNG
  42.1 KB · Görüntüleme: 30,405
 • Düzgün yayılı yük.PNG
  Düzgün yayılı yük.PNG
  44.4 KB · Görüntüleme: 30,405
 • Trapez yük.PNG
  Trapez yük.PNG
  45.5 KB · Görüntüleme: 30,403
 • Panel düşey yükü.PNG
  Panel düşey yükü.PNG
  37.8 KB · Görüntüleme: 30,404
 • Kolon, Kiriş ve Panellere Dış Yük Tanımlanması.pdf
  801.2 KB · Görüntüleme: 1,225

Emrah YILDIZ

Tanınmış Üye
b) Yatay yük tanımlama
-> Panellerinizi kabuk eleman olarak modelleyin.
-> Yatay yük tanımlamak istediğiniz paneli plan penceresinden seçin.
-> Panel üzerinde farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüden Yük Ekle satırına gelin ve alt menüden Panel Yatay Yükü satırını tıklayın.
-> Plan penceresinde farenizi hareket ettirerek yatay yükün etkime yönünü belirleyin ve farenin sol tuşuna basın.
-> Karşınıza Panel Yatay Yükü diyalogu gelecek.
-> Yük tipi kutucuğunda yükünüzün geometrisine uygun olan seçeneği işaretleyin.
-> Seçtiğiniz seçeneğe göre aktif olan kutucuklardaki yük değerlerini ve uzaklıklarını yazın.
-> Açıklama kutucuğuna yükün tanımını yazın.
-> Yükleme durumunu seçin.
-> Tamam butonuna basarak diyalogdan çıkın.Değer 1, Değer 2: Yükün çalışan birimdeki değerini girin.
Alt mesafe (L1): Eleman alt ucuna göre uzaklık değerini verin.
Üst uzaklık (L2): Eleman üst ucuna göre uzaklık değerini verin.
Alt kot (Z1): Yükün başlangıç kot değeri. Bu değer düzenlenirken Kat Genel Ayarlarında belirlenen kat kotları baz alınmalıdır.
Üst kot (Z2): Yükün bitiş kot değeri. Bu değer düzenlenirken Kat Genel Ayarlarında belirlenen kat kotları baz alınmalıdır.
Açıklama: Tanımlayacağınız yükün açıklamasını yazın.
Yükleme durumu: Listeden tanımlayacağınız yükün geçerli olacağı yükleme durumunu seçin. Eğer sistemde yükleme durumları tanımlı değilse, program sizden tanımlamanızı isteyecektir.

4- Elemanlara Tanımlanan Yüklerin Değiştirilmesi ve Silinmesi

Girilen yüklerin özelliklerini değiştirebilmek için;
-> Yükünü değiştirmek istediğiniz elemanı plan penceresinden seçin.
-> Elemanın üzerinde farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüden Yükleri Değiştir satırına gelin tıklayın.
-> Yükler diyaloğu karşınıza gelecektir.
-> Listeden özelliğini değiştirmek istediğiniz yükü seçip Özellikler butonuna basın.
-> Yük ayarı diyaloğu karşınıza gelecektir. Buradan yükünüzü düzenleyin.
-> Tamama basarak diyaloglardan çıkın

Girilen yükleri silebilmek için;
-> Yükünü silmek istediğiniz elemanı plan penceresinden seçin.
-> Elemanın üzerinde farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüden Yükleri Değiştir satırına gelin tıklayın.
-> Yükler diyaloğu karşınıza gelecektir.
-> Listeden silmek istediğiniz yükü seçip Sil butonuna basın.
-> Tamama basarak diyalogdan çıkın. Yükünüz silinmiş olacaktır.

5- Eklenen Yüklerin 3B Çerçeveden İncelenmesi

Kolon ve kirişlere tanımladığınız yükleri görebilmek için;
-> Perspektif penceresinde farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüde 3B Çerçeve satırını tıklayın. Sonuçları görüntüleme diyaloğu karşınıza gelecektir.
-> Sonuçları görüntüleme diyalogunda yüklemeler seçeneğini tıklayın.
-> Yük tiplerinden Eleman Yükleri Kullanıcı satırını tıklayın.
-> Yükleme durumlarından tanımladığınız yüke uygun olan seçeneği işaretleyin.
-> Yükleriniz elemanların üzerinde görünecektir.Panel elemanlara tanımlanmış yükleri görebilmek için;
-> Perspektif penceresinde farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüde 3B Çerçeve satırını tıklayın. Sonuçları görüntüleme diyaloğu karşınıza gelecektir.
-> Sonuçları görüntüleme diyalogunda yüklemeler seçeneğini tıklayın.
-> Yük Tiplerinden Döşeme Yükleri-Kabuk satırını tıklayın.
-> Yükleme durumlarından tanımladığınız yüke uygun olan seçeneği işaretleyin.
-> Yükleriniz elemanların üzerinde görünecektir.6- Eklenen Yüklerin Raporlardan İncelenmesi

Kolon ve kirişlere tanımladığınız yükleri raporlarda görebilmek için;
-> Rapor menüsünden Seçmeli Raporlar satırına tıklayın.
-> Karşınıza gelen Seçmeli Raporlar diyaloğunda listenin en sonuna gelin.
-> Diğer seçeneği altında yer alan Kullanıcı Tanımlı Eleman Yükleri seçeneklerini aktif hale getirin.
-> Raporu oluşturun. Raporların en sonunda tanımladığınız yüklerin bilgileri basılacaktır.

Programda panel objelerine tanımlanan kullanıcı yükleri raporlarda görüntülenememektedir.
 

Ekli dosyalar

 • Panel yatay yükü.PNG
  Panel yatay yükü.PNG
  45.1 KB · Görüntüleme: 30,390
 • Kolon 3B.PNG
  Kolon 3B.PNG
  181.4 KB · Görüntüleme: 30,390
 • Panel 3B.PNG
  Panel 3B.PNG
  149.7 KB · Görüntüleme: 30,391
 • Rapor.PNG
  Rapor.PNG
  52.3 KB · Görüntüleme: 30,391
 • Kolon, Kiriş ve Panellere Dış Yük Tanımlanması.pdf
  801.2 KB · Görüntüleme: 1,434

10lineee

Yeni Üye
İdestatik 7 demo da yük ekle çalışıyor mu?
ben bu adımları uyguladım fakat ne yapı ağacında ne de 3b model de gözükmüyor?
 
Merhabalar,
Perdelere noktasal yük verme imkanımız var mı? Şu anda çok küçük bir aralığa yayılı olarak giriyorum ama noktasal girme imkanım var mı bulamadım. Teşekkürler
 

@HRS0571

Yeni Üye
KOLONA ÇELİK ÇATIDAN DOLAYI G YÜKÜ GİRECEĞİM AMA UZAKLIK TANIMI KAFAMI KARIŞTIRDI. KOLON 50*60 TAM ORASINA ETKİ EDECEK L MESAFESİNE KOLONUN ORTASI OLAN 0,25 M Mİ GİRECEĞİM.
Sol uzaklık (L): Düşey elemanlarda alt uca, yatay elemanlarda sol uca göre uzaklık değerini verin. BU TANIMDA ALT UCA GÖRE UZAKLIK DİYOR. YATAY YÜK GİRMEYECEGİM BEN DÜŞEY YÜK GİRMEK İSTİYORUM. NASIL YAPARIM ACABA?
 

@HRS0571

Yeni Üye
@HRS0571":5aa07jol' Alıntı:
KOLONA ÇELİK ÇATIDAN DOLAYI G YÜKÜ GİRECEĞİM AMA UZAKLIK TANIMI KAFAMI KARIŞTIRDI. KOLON 50*60 TAM ORASINA ETKİ EDECEK L MESAFESİNE KOLONUN ORTASI OLAN 0,25 M Mİ GİRECEĞİM.
Sol uzaklık (L): Düşey elemanlarda alt uca, yatay elemanlarda sol uca göre uzaklık değerini verin. BU TANIMDA ALT UCA GÖRE UZAKLIK DİYOR. YATAY YÜK GİRMEYECEGİM BEN DÜŞEY YÜK GİRMEK İSTİYORUM. NASIL YAPARIM ACABA?
 

Ekli dosyalar

 • DDDDDD.JPG
  DDDDDD.JPG
  89.8 KB · Görüntüleme: 9,402
merhabalar.şöyle bir sorum olacak.döşemelerde ölü ve hareketli yük tanımlıyoruz.acaba kirişlerde hareketli yük olmasının sebebi nedir.döşemeden gelen bir hareketli yük zaten var.kirişlerde en fazla duvar varsa duvar ölü yükü,yoksa döşeme kısmına gelen kiriş genişliği kadar ölü yük tanımlaması yapıyorum ama hareketli yük mantığını anlamadım.açıklarsanız sevinirim kolay gelsin.
 

2m proje

Tanınmış Üye
Merhaba;
Kiriş üzerinde duvar yokken döşemedeki kadar ölü yük tanımlaması yapıyorsanız, aynı şekilde duvar olmadığında döşemedeki kadar hareketli yük tanımlamanız da gerekir.
Saygılarımla.


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
 

seductive

Yeni Üye
Panel elemanlara tanımlanmış yükleri görebilmek için;
-> Perspektif penceresinde farenin sağ tuşuna basın.
-> Açılan menüde 3B Çerçeve satırını tıklayın. Sonuçları görüntüleme diyaloğu karşınıza gelecektir.
-> Sonuçları görüntüleme diyalogunda yüklemeler seçeneğini tıklayın.
-> Yük Tiplerinden Döşeme Yükleri-Kabuk satırını tıklayın.
-> Yükleme durumlarından tanımladığınız yüke uygun olan seçeneği işaretleyin.
-> Yükleriniz elemanların üzerinde görünecektir.PERSPEKTİF PENCEREDE SAĞ TUŞA BASIP AÇILAN MENÜDE 3B ÇERÇEVE SATIRINA RASTLAYAMADIM. FARKLI BİR YOLDAN PANEL E TANIMLANAN YÜKLERİ GÖREBİLİR MİYİM?
 
Üst