Planlı alanlar imar yönetmeliği bölüm 5 madde 30 B bendi

ottomancagatay

Etkin Üye
b) İçerisinde konut yer alan zemin hariç
(Değişik ibare:RG-12/8/2023-32277)
7 kat
ve üzeri binalarda kapalı çıkma yapılamaz. Ancak kapalı
çıkma yapılamaması nedeniyle parselin plan ve bu Yönetmelikle verilen emsal haklarının kullanılamadığı durumlarda; arka bahçe mesafesi 2 metrenin
altına düşmemek kaydı ile arka bahçeye en fazla 1 metre taşacak şekilde, sadece kolon ve/veya perdelerden (bunların zemin altında temele kadar
devam eden bölümleri dahil) oluşan kapalı çıkmasız bina uygulamalarında, belirtilen taşıyıcı sistemin çevrelediği alan bahçe mesafesi ve taban alanı ihlali
sayılmaz. Emsal haklarının bu şekilde dahi tamamen kullanılamaması halinde, parselin yol sınırlarına 4 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile ön
bahçeye en fazla 1 metre taşacak şekilde aynı uygulamaya müsaade edilir. Bu alanın hiçbir kenarı duvar veya herhangi bir malzeme ile kapatılmaz ve
bahçe niteliği ortadan kaldırılamaz. Bu fıkra kapsamındaki uygulamalarda hiçbir şekilde çıkmalı olarak tasarlanmış olan binaya göre emsal artışı
sağlanamaz.
(Değişik ibare:RG-12/8/2023-32277)
Kapalı çıkma yapılabilen binalarda ise;
çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı
olduğu
(Değişik ibare:RG-12/8/2023-32277)
düşey taşıyıcı elemanların
, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Esasların 7.5.1 maddesinin (a)
bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur7.5.1. Kuşatılmış ve Kuşatılmamış Birleşimler
Süneklik düzeyi yüksek kolon ve kirişlerin oluşturduğu çerçeve sistemlerinde kolon-kiriş
birleşimleri, aşağıda (a) ve (b)’de tanımlandığı üzere, iki sınıfa ayrılacaktır.
(a) Kirişlerin kolona dört taraftan birleşmesi ve her bir kirişin genişliğinin birleştiği kolon
genişliğinin 3/4’ünden daha az olmaması durumunda, kolon-kiriş birleşimi kuşatılmış birleşim
olarak tanımlanacaktır.


planlı alanlar imar yönetmeliğinde böyle bir madde var nasıl yorumlamak lazım ? bitişik nizamlarda vs hiç bir türlü kolon koyamayız hep perde yapmamız lazım o zaman bina cephelerine mi ?
 
Bitiş nizamda çıkma olmadığı için 3/4 şartını da uygulamak zorunda değilsiniz.Önde arkada çıkma var ise uygun kirişler ile birbirine bağlayacaksınız. Niye perde atmak zorunda kalıyorsunuz?
 
Aynı konuya takıldım. Örneğin 4 tarafında kiriş olan (kapalı çıkmada) bir kolonda kiriş için 3/4 şartını sağlamak zorunda mıyız? Ben mi yanlış anlıyorum. Eğer öyleyse Bu bizi güçlü kiriş-zayıf kolona yönlendirmiş olmaz mı?
 
Örneğin çıkma olan yönde 30/80 kolonlarım var, saçak 80cme taşıtılacak şekilde. Bu maddeye göre 60lık kiriş atmalıyım buna takılmak istemiyorsam; kolonları 40/40 yaparsam bu kez kirişlerim 30cm olabiliyor ama çıkmayı da 40cme taşıtmış oluyorum.
 
Merhaba Yapi denetim benden bu maddeyle alakali 3/4 u asmayacaksin dedi var mi öyle bir durum ? Sadece tanımlama var tbdy 2018 de yine bir kafa karıştırıcı durum
 
Geri
Üst