İsmail Hakkı BESLER

Administrator
5.png


Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Building Information Modeling, proje verilerinin 3-Boyutlu bir şekilde dijital olarak oluşturulduğu paylasildigi ve yönetildiği bir süreçtir.Yapı Bilgi Modellemesi :
ideYAPI A.Ş , 30 yıli askin bir süredir Türkiye’de Yapı sektörünün dijitalleşmesine öncülük etmiştir. Kullanıcılarımızın öneri ve isteklerine her daim odaklanarak, projeleri tasarlamak, detaylandırmak paylasmak ve yönetmek için yenilikçi araçlar sağlayarak planladıklarını gerçekleştirmeleri için ilham vermeye devam ediyoruz.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.

Mimarlar için Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)
ideCAD Mimari ; Hem yaratıcılık hem de proje kontrolü sağlayan ve ideCAD Statik ile aynı Yapı Bilgi Modelini kullanan , BIM Bulding information modeling ( Yapi bilgi modellemesi ) çözümüdür.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.İnşaat Mühendisleri için Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)
İdeCAD Statik ; Betonarme ve çelik yapılar için tüm BIM sürecini destekleyen ve ideCAD Mimari ile aynı Yapı Bilgi Modelini kullanan , benzersiz BIM Bulding information modeling ( Yapi bilgi modellemesi ) çözümüdür.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.Disiplinler arası Yapı Bilgi Modellemesi

ideCAD YAPI ; Her iki disiplin, projelerinde verimli bir şekilde işbirliği yapması için 3 Boyutlu BIM bilgilerinin paylasilarak ortaklasa kullanildigi mükemmel bir Yapı Bilgi Modellemesi ( BIM Bulding information modeling ) Platformudur.

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 

Ekli dosyalar

  • ideYAPI Bilgi Modeli.jpg
    ideYAPI Bilgi Modeli.jpg
    268 KB · Görüntüleme: 275
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Nedir?

Web ortamında tanımlanmış bir çok Yapı Bilgi Modellemesi (BiM) tanımı bulabilirsiniz. Ama en genel olarak şöyle denebilir ; ideYAPI'nın IDS ( Integrated Design System ) olarak tanımladığı ve versiyon 5.14 den beri yapa geldiği sistemin uluslararası adıdır. En temel öğeleri şunlardır.

1) Mimari Tasarım
2) Yapısal Analiz (Statik Hesaplar)
3) Mekanik , Elektrik ve Sıhhı tesisat
4) Görselleştirme
5) Metraj ve Hakediş

Bim bir süreçtir. Bu süreçte Mimarlar , Mühendisler , Makina mühendisleri , Elektrik mühendisleri ve diğer disiplinler birlikte çalışılarak yapıların daha tasarım aşamasında 3 boyutlu modellerinin, kullanilacak malzemeler ve malzemelerin karakteristiklerini de icerecek sekilde hazirlanmasi ve bu şekilde yapıların inşası sırasında oluşacak zaman ve malzeme kayiplarinin azaltilmasina da yarayan, ve daha ileri düzeyde, bina daha insaata baslamadan metraj maliyet gibi analizlerinin yapilmasini saglayan sistemdir.

ideCAD Mimari ve ideCAD Statik'de projeyi oluşturan tüm elemanlar üç boyutlu akıllı objelerdir. Duvar, kolon, kiriş, merdiven, çatı, tefriş gibi mimari ve statik yapı elemanları ile çalışma olanağı sağlanır. Parametrik özellikleri bulunan objeler tasarıma rahatlıkla uyum sağlar. Objeler birbirlerini tanıdıkları ve birbirleriyle bağlantılı oldukları için , bir objede yapılan değişiklik , bu değişiklikten etkilenen diğer elemanlara da otomatik yansır. Örneğin bir aksı taşıdığınızda aksa bağlı kapıyı, ölçüyü, mahali ve diğer objeleri de taşımış olursunuz. Kesitler ve metraj tabloları da aynı şekilde güncellenir. Bir kolon boyutu değiştiğinde duvar ve kiriş uzunluğu otomatik değişir.

Bu akıllı objeler sayesinde , maksimum oranda zaman tasarrufu sağlanır. Herhangi bir değişiklik son dakikada bile yapılabilir ve tekrar başa dönüp çalışmaya gerek kalmaz. Böylece müşteriye sunuma giderken, son anda gelen önerileri bile proje üzerinde hızla gerçekleştirebilirsiniz.
 
Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Nedir
Komple entegre mimari, betonarme ve çelik içeren ideCAD, aynı yapı bilgi modelini paylaşmaya izin veren sistemi ile projeyi birlikte oluşturma, gözden geçirme ve düzenleyebilme olanaklarıyla projelendirme süresini kısaltır. Farklı disiplinlerin yaptığı değişiklikler aynı yapı bilgi modeli içerisinde revize edilirken, verimlilik de artar.
Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.


BIM ; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi, elektrik mühendisi ve diğer disiplinlerin birlikte çalışarak, daha tasarım aşamasında Yapı Bilgi Modelinin, kullanılacak görsel malzeme ve malzemelerin mekanik karakteristiklerini de içerecek şekilde hazırlanması ve inşat sırasında oluşacak zaman ve malzeme kayıplarının düşürülmesi ve daha ileri düzeyde, bina henüz inşaata başlamadan Çakışma kontrollerinin yapılarak olası inşaa hatalarının önüne geçilmesini sağlayan sürecin adıdır.
BIM Süreci daha detaylı bir ifade ile ; Mimari tasarım , Görselleştirme , Yapısal analiz , Betonarme tasarım , Çelik Tasarım , Nonlineer analiz , Çelik birleşimlerin tasarımı , Çizimler ve imalat detayları , Metraj ve maliyet hesapları . Raporlama ve dokümantasyon , Güçlendirme başta olmak üzere yapı ile alakalı iş akışlarını kapsar.

Bu süreç içerisinde Mimari ve Statik projelendirme , görselleştirme ve detaylandırma kısmında ideCAD tam otomasyon sağlar.

Mekanik ve elektrik projelendirme kısmında kullanılacak ideCAD MEP, henüz planlama aşamasındadır. Bu maksatla sıhhı tesisat anlamında programa yağmur iniş borusu oluşturmak çin hazır bir makro eklenmiştir.

BIM Nedir
BIM Building Information Modeling Kelimelerinin Baş harflerinin yanyana getirilmesiyle Oluşan bir kavramdır. Tam Türkçe karşılığı Yapı Bilgi Modellemesi olarak tercüme edilir. Peki Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Nedir?
Bir Yapıyla ilgili tüm bilgileri ortak bir modelde toplayan ve bir modele dönüştüren sitemin adıdır. Yapı daha ortada yok iken sadece arsa varken başlayan ve Inşaat tamamlanıp kullanıldığı sürece devam eden bir süreçtir. Bu süreç içerisindeki hizmetlerin yapılmasını sağlayan ayrıca birçok uzmanlık alanları vardır. Ve ayrıca bu süreç içerisinde bu alanların istifade ettiği yazılımlar ( Bilgisayar programları ) vardır.
Bu sürecin hem Türkiye hem diğer ülkeler anlamındaki en önemli aşamaları ; Mimari projelendirme Statik Betonarme hesaplar Uygulama çizimleri Görselleştirme Olarak sıralanabilir.
Daha önce tanımı yapılan “Yapı Bilgi Modellemesi” gerği bu aşamaların tümü Yapı bilgi modelini kullanmalı Üzerine kendi aşamasının outputlarını ekyerek ve diğer şureçlerde kullanılan programlarla paylaşabilimellidir.
Bu paylaşının hiç bilgi kaybı olmadan yapılabilmesi ancak tüm bilgilerin tek bir merkezde toplanmasıyla mümkündür. Bu ideYAPI Bilgi Modeliye Mimari Statik Betonarme Görselleştirme ve Çizim aşamalırnda eksiksiz mümkündür. ideYAPI programlarıyla şu aşamada yapılamayan süreçler için Uluslararası kabul görmüş IFC Modeliyle paylaşım da yapılabilir.

BIM süreci nedir
Dünya'da Bim Süreçleri için iki ana akımdan bahsetmek mümkündür. Bir tanesi “Open BIM” dediğimiz IFC vasıtasıyla bilgi paylaşımı diğeri ise Native ( Yani doğal Aynı Yapı Bilgi Modelini Direk kullanmak) ideYAPI Bilgi modeli Native yani doğal kayıpsız bilgi paylaşımı


BIM ne için kullanılır
BIM, Mimari tasarımlar , Yapısal analizler ve yapısal tasarımları oluşturmak ve Uygulama projelerini detaylandırmak için kullanılır. Yapı en ince ayrıntısına kadar BIM'de modellenir. Model, tasarım seçeneklerini kullanrak, paydaşların uygulama aşamasından önce yapının nasıl görüneceğini anlamalarına yardımcı olan görselleştirmeler oluşturmak için kullanılabilir. Ardından bu model, yapım aşamasına yönelik detayları oluşturmak için de kullanılır
 
Bim nedir? diye sorarsanız google arama motoruna size bir yığın çok da kolay anlayamayacağınız bilgiler getirir.
Bizim MEP , Mimari , Statik , Betonarme ve çelik ile ilgili yaptığımız bazı BIM tanımları ise şöyledir.

BIM salonun orta yerine bir kolon konulup koyulmadığının kolayca kontrolunu sağlayan bir yöntemdir.

BIM Odanın ortasından bir kirişi Mimarın bilgisi dahilinde geçirmektir.

BIM, Mekanik tesisat, elektrik tesisatı ve sıhhi tesisat için gerekli bir borunun kirişi , kolonu ya da perdeyi delip geçmediğinin kolayca çakışma kontrolü yapılarak bulunmasıdır.
 
Bim Nedir?
Bim en temel tanımı ile; mimari ve statik projelerin tasarımında ve inşasında görev üstlenen Mimar ve İnşaat mühendisinin ortak olarak yararlanabileceği 3 boyutlu bilgi paylaşım sürecidir.

Bim Nedir ve bim’in Avantajları Nelerdir?​

Teknoloji, her alanda olduğu gibi mimari, statik, çelik projeler konusunda da süreçleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gün geçtikçe daha fazla seçenek sunulmasını sağlamaktadır.
Bim yazılımları ile Mimari projelerin tasarımı , Statik betonarme tasarımı ve inşa aşamaları ile birlikte kullanım süreçlerini de kapsayan sürece Bim Süreci diyoruz.

Peki bim ne anlama gelmektedir, Bim avantajları nelerdir ve Bim kimler için uygundur?

Detaylı Bilgi Almak için Aşağıdaki linki Tıklayın:

Bu linki görmek için izniniz yok. Giriş yap veya üye ol.
 
Geri
Üst